Όροι Χρήσης & Συναλλαγών στο Διαδικτυακό Κατάστημα So Nice. 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα So Nice στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της εταιρείας με την επωνυμία «SO NICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SO NICE Μ. Ε.Π.Ε.», με έδρα στις Αχαρναί 13671, ΑΦΜ 998994975, ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, τηλ. 210 2317193, φαξ 210 2317787.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλουμένων ενιαία ως «οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων») τα οποία σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο So Nice και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας στο So Nice καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή για το σύνολο των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων και εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με αυτές, μπορείτε να αποστέλλετε το σχετικό email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@sonice.gr πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων και των Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη. Σε περίπτωση διαφωνίας σας για μέρος ή για το σύνολο των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τις αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του So Nice (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης και των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του So Nice και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του So Nice καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Οι χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο. Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του So Nice να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του So Nice. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του So Nice αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του So Nice. Η So Nice καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο, να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/ επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/ επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/ επισκέπτης, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου, υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Με την υποβολή της παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα So Nice προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στο So Nice και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις, τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.

3. ΛΗΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το So Nice είναι ένα πολυκατάστημα που συνεργάζεται με ξένους και εγχώριους προμηθευτές, προκειμένου να διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων στις καλύτερες δυνατές τιμές. Επομένως, παρότι λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας όπως αυτή εμφανίζεται στο So Nice, υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που προβάλλεται στο So Nice να μην είναι τελικώς διαθέσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο So Nice, για λόγους που δεν εμπίπτουν στη δική μας σφαίρα επιρροής. Για το λόγο αυτό και με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας και αφού επιλέξετε τα προϊόντα της αρεσκείας σας, να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την εταιρεία μας. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης του So Nice, συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητούνται στην φόρμα εγγραφής. Κατόπιν συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλετε στην εταιρεία μας εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρεία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης και των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Επίσης ευθύνεστε για την ορθότητα και την νομιμότητα των ως άνω στοιχείων σας, τα οποία η Εταιρεία μας τα γνωρίζει μόνον κατά δήλωσή σας. Με την αποστολή του αιτήματος προς παραγγελία σας εμφανίζεται αυτοματοποιημένο μήνυμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας που θα λάβει η Eταιρεία μας, το οποίο σας αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο αίτημα παραγγελίας σας (ο οποίος έλεγχος πραγματοποιείται στο στάδιο επεξεργασίας που ακολουθεί το αίτημά σας). Κατά το στάδιο της λήψης του αιτήματός σας και της αυτόματης προβολής του περιεχομένου του αιτήματος παραγγελίας σας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επεξεργασία του αιτήματός σας από την εταιρεία μας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η λήψη του αιτήματός σας και η αυτόματη προβολή του περιεχομένου του αιτήματος της παραγγελίας δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μία πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail, όπως ορίζεται κατωτέρω.

β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

Κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας ελέγχεται η διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων, που περιλαμβάνει το αίτημα παραγγελίας σας.

i) Σε περίπτωση που υπάρχει διαθεσιμότητα του συνόλου των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο αίτημα σας, εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τότε θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας. Η αποστολή των προϊόντων θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδας εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου αντί απλής απόδειξης, αλλά θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

ii) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο/α από τα είδη που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης, τότε η εταιρεία μας θα έρχεται σε επαφή μαζί σας με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει, προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 10 ημερών από την αποστολή του αιτήματος παραγγελίας σας, το αίτημα σας ως προς το μη διαθέσιμο είδος ακυρώνεται αυτομάτως και πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επιλέξατε να πληρώσετε για το μη διαθέσιμο προϊόν. Όταν το προϊόν θα είναι και πάλι διαθέσιμο στο κατάστημα μας, θα σας αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου και αν το επιθυμείτε θα πρέπει να αποστείλετε ξανά νέο αίτημα παραγγελίας προς εμάς. Σε κάθε περίπτωση τυχόν νέα παραγγελία σας (τροποποιηθείσα ή μη) θα σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας. 

γ) ΛΑΘΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

Μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη στην παραγγελία σας πριν κάνετε κλικ στο αναφερόμενο στην ιστοσελίδα τόπο με θέμα «Επιβεβαίωση παραγγελίας», στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας παραγγελίας σας.

Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου, τα οποία μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας καθ΄ όλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για οτιδήποτε άλλο. Η παραγγελία δεν γίνεται αποδεκτή, αν έχουμε εντοπίσει σφάλμα προϊόντος ή τιμών ή εάν υπάρχει πρόβλημα με την πληρωμή σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οποιαδήποτε παραγγελία αγοράς ανά πάσα στιγμή. Τα μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καλύπτει και τις νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσής σας, γνωστοποίησης σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customerservice@sonice.gr ή απευθείας στο τηλέφωνο 210 2317193.

Η So Nice δεν φέρει καμία ευθύνη για ο,τιδήποτε συμβεί πέρα απ’ ό,τι μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν ευθύνεται για απώλεια, καθυστερημένες παραγγελίες ή διακοπή τηλεφώνου, ηλεκτρικού δικτύου, λογισμικού προγράμματος ή άλλων συστημάτων καθώς και για περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας. Παρόλα αυτά παραμένει στη διάθεση των χρηστών/πελατών του για εξομάλυνση τυχόν προβλημάτων.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής, η οποία αναλύεται ακολούθως. Αφού αποφασίσετε ποιος τρόπος πληρωμής σας ταιριάζει, τον επιλέγετε στο αντίστοιχο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας σας και εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία σας, εφόσον χρειάζονται.

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι ακόλουθοι: α) αντικαταβολή, β) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας, γ) μέσω Viva Payments και δ) μέσω Pay Pal. ε) Πιστωτική κάρτα ( VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS).  Αναλυτικά για τους τρόπους πληρωμής μπορείτε να δείτε εδώ.

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η So Nice καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας όλων των τιμών στην ιστοσελίδα. Εάν παρόλα αυτά η SoNice διαπιστώσει κάποιο λάθος σε τιμή προϊόντος, που έχετε παραγγείλει, θα σαςενημερώσει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να σας δοθεί η δυνατότητα είτε μα επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας στην διορθωμένη ορθή τιμή, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας, η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί και θα σας επιστραφεί το ποσό που έχετε τυχόν πληρώσει. Η So Nice δεν υποχρεούται να σας προμηθεύσει κανένα προϊόν στην λανθασμένη χαμηλότερη τιμή, ακόμη και στην περίπτωση που σας έχει αποσταλεί email επιβεβαίωση παραγγελίας, ιδίως στην περίπτωση που το σφάλμα είναι προφανές.

Στο ποσό που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, αλλά δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Οι τιμές αναφέρονται στην αντίστοιχη σελίδα του site, όπου ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνει η αποστολή/ πληρωμή, ή μπορείτε να τις δείτε λεπτομερώς στην απόδειξη που θα λάβετε με την αγορά σας. Ο πελάτης/ αγοραστής θα μπορεί να δει την τιμή και τα έξοδα μεταφοράς μέσω του «ελέγχου» της παραγγελίας.

Την στιγμή που πατάτε το πεδίο «Έγκριση Πληρωμής» επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα σας ανήκει. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη τους. Σε περίπτωση μη έγκρισης της πληρωμής από τον εκδότη της, η So Nice δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα συναφθεί σύμβαση πώλησης μαζί σας.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας θα ενημερώνεστε και για τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων σας αναλόγως με την περιοχή που έχετε επιλέξει να σας αποσταλούν τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία σας θα αποστέλλεται από την εταιρεία μας ή από συνεργαζόμενο μεταφορέα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00). Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναγράφεται στον τρόπο αποστολής. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που διαφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις τελωνίων, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις εταιρείας μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρεία μας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά. Μολονότι έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωσή σας σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας, ακόμη και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μας θα καταβάλει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας ως προς τα μη διαθέσιμα προϊόντα, αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς η εταιρεία μας να υπέχει καμία ευθύνη για την εν λόγω μη διαθεσιμότητα προϊόντος.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται, εκτός των περιπτώσεων της αντικαταβολής, αφού ληφθεί από τη So Nice ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας καθώς και τα έξοδα μεταφοράς. Ανάλογα με τη διεύθυνση του παραλήπτη, η παράδοση των παραγγελιών γίνεται είτε από υπάλληλο της εταιρείας, είτε με συνεργαζόμενη υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)|, είτε μέσω πρακτορείου/ταχυδρομείου. Ο πελάτης έχει την επιλογή να παραλάβει την παραγγελία του από την έδρα της εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης, χωρίς χρέωση, σε ώρες λειτουργίας της εταιρείας. Η So Nice υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη/ αγοραστή και βάσει των στοιχείων που ο πελάτης/ αγοραστής θα προσκομίσει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η παράδοση των προϊόντων θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί και η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος, που έχετε εσείς ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, τούτο δε θα αποδεικνύεται από την υπογραφή στο αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνηθείσα διεύθυνση παράδοσης.

Η ευθύνη για τα προϊόντα μεταβαίνει σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο ορισθέν από εσάς μέρος, διάφορο του μεταφορέα, έχετε αποκτήσει την φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η απόκτηση κυριότητας από εσάς επί των προϊόντων συντελείτε είτε με την εκ μέρους μας ολοσχερή είσπραξη όλων των οφειλομένων ποσών αναφορικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση αυτών σε εσάς, όπως ως άνω ορίζεται, εφόσον προηγείται αυτής (της παράδοσης) η είσπραξη των ως άνω αναφερομένων ποσών.

Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατο να παραδοθεί η παραγγελία σας και μετά την πάροδο 15 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η τελευταία δεν έχει παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση και θα σας επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό ατόκως την πληρωμή που λάβαμε από εσάς και τα έξοδα παράδοσης, δικαιούμαστε δε να σας επιβαρύνουμε με τα έξοδα των μεταφορικών που προέκυψαν από τη λήξη της σύμβασης, (που μπορεί να είναι υψηλότερα από τα ως άνω έξοδα παράδοσης), παρακρατώντας το εν λόγω ποσό από το ποσό πληρωμής και των εξόδων παράδοσης.

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ

Εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, για να είναι έγκυρη η επιστροφή των προϊόντων (ελαττωματικών ή μη), η διαδικασία θα πρέπει να εκτελείται και η σχετική εντολή να παραλαμβάνεται από την εταιρεία μας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή ή/και αντικατάσταση προϊόντος κατά τα κατωτέρω προβλεπόμενα στο άρθρο 7, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί με τους κωδικούς της εταιρείας) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ). Με την παραλαβή του προϊόντος που έχετε επιστρέψει θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά για κάθε επόμενη διαδικασία (όπως ενδεικτικά αποστολή νέου προϊόντος, αντικατάσταση κλπ) και βάσει της διαδικασίας του άρθρου 3 ανωτέρω. Πέραν των οριζομένων στον παρόντα όρο και στον όρο «7», δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, όταν το αντικείμενο αυτής είναι προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη και σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1) ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Για όλες τις κατηγορίες των προϊόντων μας έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, αναιτιολόγητα, από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος, που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, , χωρίς κανένα απολύτως κόστος πλην των εξόδων επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε τη So Nice, εμπρόθεσμα πριν τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, είτε τηλεφωνικά, καλώντας στο τηλέφωνο 210 2317193 είτε στέλνοντας email στη διεύθυνση customerservice@sonice.gr, είτε γράφοντας στη φόρμα επικοινωνίας μας, διατυπώνοντας ρητά την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός των 14 ημερών, πέραν των οριζομένων στον όρο «6», είναι: Να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που φέρουν τα προϊόντα, να μην έχει παραβιαστεί ή/και φθαρεί και να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Επίσης, θα πρέπει όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους (για τα είδη που παραλαμβάνονται σε ειδική συσκευασία -π.χ. εύθραυστα προϊόντα- θα πρέπει να επιστρέφονται εντός των ειδικών συσκευασιών τους), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση άτοκα την πληρωμή σας και θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός από την περίπτωση που θα τα παραδώσετε χέρι με χέρι στην έδρα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί την επιστροφή μέχρι να λάβει τα προϊόντα πίσω. Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής, που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή σας.

Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων, σε περίπτωση που η μεταχείρισής τους από εσάς έχει ως συνέπεια την αλλοίωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και τη λειτουργικότητά τους. Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων, όπως ορίζεται ανωτέρω.

2) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Η'/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

α) Η εταιρεία μας φροντίζει ώστε όλα τα προϊόντα  να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά, προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Επίσης η εταιρεία μας γνωρίζει ότι ανάμεσα στα προϊόντα της περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.

β) Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε στο email customerservice@sonice.gr ή/και τηλεφωνικά στο 210 2317193, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ως ανωτέρω ορίζεται, δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε αντικατάσταση του ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, με την επιφύλαξη εκ μέρους της So Nice της εξέτασης του επιστρεφόμενου προϊόντος και της εκ μέρους της ενημέρωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία επιστροφής, όπως περιγράφεται στην διαδικασία επιστροφής προϊόντων.

γ) Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό από την κατασκευή του, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας σας ή άτοκη επιστροφή των χρημάτων (για τις περιπτώσεις αντικαταβολής ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό) ή και πίστωση της κάρτας σας (για τις περιπτώσεις πληρωμής μέσω vivapayments ή paypal) εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το προϊόν που επιθυμείτε προς αντικατάσταση, υπό τον όρο ότι θα αποστείλετε την σχετική ηλεκτρονική εντολή το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, με την επιφύλαξη εκ μέρους της So Nice της εξέτασης του επιστρεφόμενου προϊόντος και της εκ μέρους της ενημέρωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος.

8. ΧΡΗΣΗ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

α) Χρήση/Λειτουργία So Nice. Αμφότερα τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτής) δεσμεύονται στην ορθή και βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας. Προκειμένου να έχετε σωστή και ολοκληρωμένη πρόσβαση στο So Nice πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στον browser, η γλώσσα JavaScript καθώς επίσης και η δυνατότητα για λήψη cookies. Για να χρησιμοποιήσετε το So Nice πρέπει να έχετε εγκατεστημένη μία έκδοση του Internet Explorer άνω της 6 ή μια έκδοση Mozilla Firefox άνω της 3.5 ή κάποιου άλλη αντίστοιχη έκδοση web browser. Συνιστάται επίσης η χρήση τελευταίων εκδόσεων των browsers καθώς επίσης και του Adobe Flash Player για την εμφάνιση επιπρόσθετων γραφικών. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του So Nice, διατηρεί όμως το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο καταναλωτής το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του So Nice με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη και τους επισκέπτες του So Nice.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το So Nice για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

β) Περιεχόμενο So Nice – Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή δημοσίευση – εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί μέσα από το So Nice. Η εταιρεία μας πάντως δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως ενδεικτικά την αναγραφόμενη τιμή, τη διαθεσιμότητα, τη φωτογραφία, το είδος κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές έστω και από αμέλειά της. Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας καλούμε να αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@sonice.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 2317193 ή στο φαξ 210 2317787. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα σας καλούμε να μην προχωρείτε στην αποστολή αιτήματος παραγγελίας πριν την ειδοποίηση της εταιρείας μας και την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος. Οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων καθορίζονται ως επί το πλείστον από τους προμηθευτές. Παρόλα αυτά, η εταιρεία μας ακολουθεί ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική με βάση την εμπορική στρατηγική της, πάντοτε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ιδίως δε των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού (θεμιτού και αθέμιτου). Ως εκ τούτου είναι πιθανό να διαπιστωθεί διαφορά στις τιμές των προϊόντων που πωλούνται στο So Nice από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, δεδομένου μάλιστα ότι η εταιρεία μας προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας είναι η τιμή των εμπορευμάτων συν Φ.Π.Α. και έξοδα αποστολής, όπως ορίζεται στις επιλογές παράδοσης. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του So Nice το αποδέχεται, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/ επισκεπτών/μελών του So Nice.


9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του So Nice (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του So Nice κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στο So Nice να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Όλα τα λογότυπα της So Nice και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της So Nice. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του So Nice αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο So Nice καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών του So Nice.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός κι αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους, η ευθύνη της So Nice σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, που αγοράζεται μέσω της ιστοσελίδας της So Nice, περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος. Η So Nice δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν, για απώλεια εισοδήματος, απώλεια εμπορικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή συμβάσεων και απώλεια δεδομένων. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του So Nice αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του So Nice και τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του So Nice κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η εταιρεία) ότι παραβιάζονται από εκείνον (χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλος) οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δύναται να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει την λειτουργία του So Nice εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του So Nice. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές του So Nice να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του So Nice ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του So Nice.

Η So Nice δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τη So Nice ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Η So Nice σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού. Η So Nice και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να πραγματοποιηθούν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες, οπωσδήποτε και εάν αυτές προκλήθηκαν, είτε συμβατικά, είτε άλλως.

Ακόμη, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του καταναλωτή με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο So Nice, ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου. Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες/καταναλωτές/ επισκέπτες/μέλη του So Nice ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του So Nice ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρεία δια μέσου του So Nice ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε αποδεδειγμένο δόλο της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με τα ανωτέρω και τον δόλο της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του So Nice στο σύνολο τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Κάθε ηλεκτρονική παράδοση (upload) δεδομένων από τους χρήστες στο διαδικτυακό τόπο της So Nice γίνεται με ευθύνη και κίνδυνο του χρήστη και η So Nice δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση ή την τυχόν κατάχρηση αυτών των παραδιδομένων δεδομένων από οποιονδήποτε άλλο χρήστη της ιστοσελίδας της So Nice. Με τη μετάδοση ή ηλεκτρονική παράδοση (uploading) οποιουδήποτε Περιεχομένου στην ιστοσελίδα της So Nice ο χρήστης χορηγεί στη So Nice  ένα διαρκές, απεριόριστο και αμετάκλητο δικαίωμα να: χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προσαρμόζει, παρουσιάζει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει, μεταφράζει, διανέμει και δημιουργεί παράγωγα έργα του περιεχομένου, να δημιουργεί, πωλεί, εκμισθώνει ή άλλως διανέμει το περιεχόμενο και να εκτελεί κάθε μέθοδο, ενσωματώνοντας το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποπαραχώρησης οποιουδήποτε των ανωτέρω). Η So Nice μπορεί να επιλέξει να μη δημοσιεύσει το περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload). Εάν η So Nice  επιλέξει  να δημοσιεύσει το περιεχόμενο που ο χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload), η So Nice  μπορεί να επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει τη δημοσιευθείσα πληροφορία για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

11. ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το So Nice ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Έτσι κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της So Nice, Η So Nice  δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Η So Nice παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας της.

Η So Nice δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η So Nice δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

Περαιτέρω, οι χρήστες συμφωνούν ότι η So Nice ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή θεωρείται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, που διατίθεται από ή μέσω οποιασδήποτε εξωτερικής ιστοσελίδας.

12. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που λαμβάνεται ηλεκτρονικά (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που λαμβάνει ηλεκτρονικά (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

13. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η So Nice επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

14. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@sonice.gr Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ειδοποιεί τους χρήστες είτε μέσω e-mail, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση, που μας δώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί νόμιμα και παραληφθεί αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της So Nice ή 24 ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής.

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΗ


Η εταιρεία So Nice θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της ιστοσελίδας της και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται. Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη So Nice  συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Η συλλογή προσωπικών στοιχείων από το ηλεκτρονικό κατάστημα sonice.gr γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την ενημέρωση και βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του. Η εισαγωγή των στοιχείων αυτών από τον πελάτη στον ιστότοπο sonice.gr συνιστά έγγραφη συγκατάθεση για την χρήση τους με αυτό τον σκοπό. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα ενοικιάσει, πωλήσει ή προωθήσει τα στοιχεία αυτά προς οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο. Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

16. ΠΑΙΔΙΑ

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη So Nice) Η εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά. Η «So Nice ζητά από όσους είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών να μην προχωρήσουν σε καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν από ενηλίκους να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες.

17. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η So Nice  μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της ιστοσελίδας.

18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η So Nice και οι συνεργάτες της είναι ανοιχτοί σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εχεμύθειας, στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customerservice@sonice.gr

19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

19.1. Η ιδιότητά σας ως Χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα Χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να (i) ενημερώσετε τη So Nice αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος Χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

19.2. Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

19.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους τυχόν «Πρόσθετους Νόμιμους Όρους». Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της So Nice, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την So Nice για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

19.4. Ως Χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε:

(i) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από την So Nice και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτό,ν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τους Πρόσθετους Νόμιμους Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της So Nice.

(ii) να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα προς οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.

(iii) να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της So Nice ή των δικτύων τρίτων μερών.

(iv) να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

(v) να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς

(vi) να ενημερώνετε άμεσα τη So Nice σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από τη So Nice, να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και

(vii) να ενημερώνετε άμεσα τη So Nice σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας διατηρούνται ενημερωμένα.

20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α) Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του So Nice, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

β) Ακυρότητα όρου - Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

γ) Τροποποίηση όρων χρήσης – Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο So Nice οι δε χρήστες/μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποίησεων/αλλαγών στους όρους.

δ) Ερμηνευτικός όρος - Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ε) Επικεφαλίδες - Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

στ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος - Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

η) Αποδοχή όρων - Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του So Nice δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το So Nice καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησης/συναλλαγής του με το So Nice.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πραγματοποιήστε αγορές με ασφάλεια
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
για αποστολές σε όλη την Ελλάδα
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Παγκοσμίως αναγνωρισμένα προϊόντα
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
visavisa masteromastero mastercardmastercard masterpassmasterpass mastercardmastercard safekeysafekey dinersdiners American ExpressAmerican Express